Sidejo estas memstara grupo, kiu sinprezentas per komuna priskribo kaj plenumas la sube priskribitajn kriteriojn kaj engaĝiĝojn rilate al la aranĝado de konkreta programo en IKIKO. Prefere sidejo havu geografian priskribon, tiel ke ĝi povas aranĝi ne nur virtualan sed ankaŭ ĉeestan spertaron. Ekzemple, la irana sidejo. Tamen eblas starigi grupon, kiu sinpriskribas laŭ ia komuneco plurloka. Ekzemple, la sidejo de migrantoj en landlimoj.

RoloAtestiloKriterioj kaj engaĝiĝojProcezoModelo de demandaroKontaktoj por helpi sidejojn trovi perantojn

Rolo

La sidejo (1) kunigas lokajn IKIKO-partoprenontojn sub sia organizo, (2) decidas la lingvon, kiun la grupo uzos por siaj kontribuoj kaj agadoj en IKIKO, (3) decidas la lokan programon, nome kiun horaron ĝi ofertos kaj per kiuj kontribuoj, formatoj kaj aranĝadoj, (4) decidas la koston de partopreno, kiu povas esti diversa laŭ kelkaj kategorioj, kaj (5) aktive partoprenas la Tutmonda Organiza Strukturo

Sekvante la kriteriojn kaj engaĝiĝojn, sidejoj estas memstaraj.

Supren

Atestilo

La sidejo, peranto, tradukisto ktp havos specifan diplomon, kiu atestos pri ĝia/ŝia/lia rolo en la IKIKO sperto.

↑ Supren

Kriterioj kaj engaĝiĝoj

Kiam iu proponanto de sidejo plenumas la prisidejan demandaron (vidu plisube la sekcion pri demandaro), li aŭ ŝi garantias, ke la sidejo:

 1. Havas
  1. Peranton, kiu partoprenas la Tutmonda Organiza Strukturo.
  2. Almenaŭ 1 esperantiston, kiu tradukos/interpretos. Li aŭ ĝi povas esti ankaŭ la peranto.
  3. Almenaŭ 3 teamanojn (peranto estas unu el ili).
  4. Almenaŭ 8 kontribuontojn (kiuj povas esti teamanoj).
 2. Elektas
  1. Konkretan lingvon kiel komunikilon por siaj kontribuoj.
  2. Koston de la aliĝo, laŭ la ĉirkaŭanta realo de la sidejo sciante, ke 50% restos en la sidejo (vidu kialoj por la kostoj).
 3. Aranĝas almenaŭ unu ĉeestan sperton en sia programo.
 4. Garantias almenaŭ la minimuman konektokapablon, por ke parto el ĝia programo estu spektebla (voĉe aŭ videe) por la IKIKO-partoprenantoj de aliaj sidejoj.
 5. Tradukas la bezonatan enhavon de la IKIKO-retpaĝo en sian lingvon por siaj sidejaj partoprenantoj. Tia enhavo konsistas el demandaroj (por aliĝo, propono de kontribuo kaj navigilo por trovi materialojn en la IKIKO-stokejo) kaj priskribaj tekstoj, kiujn partoprenantoj bezonas por bone kompreni la partoprenon en IKIKO.
 6. Tradukas aŭ interpretas almenaŭ
  1. 5% el siaj kontribuoj (minimume 1 kontribuo) por la tutmonda tavolo.
  2. 3 kontribuojn el tutmonda tavolo en sian lingvon por siaj sidejaj partoprenantoj.
 7. Respektas la limdatojn publikigitajn.

↑ Supren

Procezo

Plejeble la ideo realigi sidejon aperas, kiam grupo de konatuloj komencas pensi, ke ili havas kapablon fari tion. En tiu momento gravas taksi ĉu la grupo povas atingi bonan klaran priskribon kaj plenumi la kriteriojn 1.3an, 1.4an kaj 2an. Tiuj punktoj garantias, ke la sidejo povas realigi kongresan tavolon. Per tia kapablo, oni ankaŭ atingos la punktojn 3an kaj 7an.

Kiel difinas la punkton 2.2a, la sidejo decidas la koston de la aliĝo. Por ke la kongreso realiĝu ĝi necesas, ke kaj via sidejo kaj la tutmonda estu realigeblaj. Pro tio la enspecoj dividiĝos egale inter ambaŭ niveloj (vidu kialoj por la kostoj). Tamen, ni deziras helpi ĉiujn sidejojn esti realo. Do, via peranto povas argumente trakti ĉi tiun temon en la Tutmonda Organiza Strukturo.

Restas solvi la komunikadon kaj interŝanĝojn de kontribuoj kun la tutmonda nivelo, tiel ke oni sekvas la principon, ke ĉio okazas en la sama monda etoso. Pro tio, havu garantiojn pri la kriterio 4a. Kaj fine per 1.1a kaj 1.2a oni povos labori pri la ceteraj punktoj, nome 5a kaj 6a.

Se en la teamo ne partoprenas esperantisto kaj la grupo kalkulas, ke ĝi ne atingos solvi tion per siaj propraj rimedoj, ne hezitu kontakti la organizadon de la tutmonda nivelo. Estas specifa grupo de helpantoj en diversaj lingvoj, kiuj helpos vin trovi esperantistojn aŭ grupon de esperantistoj. En la lasta sekcio de ĉi tiu IKIKO-sekcio vi trovos kelkajn ekzemplojn.

Kiam via sidejo havas ĉion bezonatan, eniru en la IKIKO-retpaĝon kaj plenumu la demandaron. La limdato estas la 30an de aprilo. Kiam la demandaro estos plenumita, ni kontaktos vin per via peranto kaj rapide enmetos vian sidejon en la liston. Se la lingvo, kiun vi elektis, ne estas jam en la IKIKO-retpaĝo, pere de via peranto ni penos solvi tion kiel eble plej rapide. La partoprenontoj povos tiam aliĝi al kongreso per demandaro, kiu aperos per via sideja lingvo.

↑ Supren

Modelo de demandaro

Antaŭ ol eniri en la IKIKO-retpaĝon kaj plenumi la demandaron, bonvole legu ĉi tiun sekcion kaj kontrolu ĉu ĉio en ordas.

 1. Nomo de la sidejo
 2. Libera mallonga priskribo pri la identeco de la sidejo.
 3. Lingvo elektita.
 4. Kosto por aliĝontoj de la sidejo laŭ la loka monero.
 5. Peranto.
  1. Plena nomo, laŭ la kultura aŭ loka kutimo.
   Estos la nomo, kiu aperos en ŝia aŭ lia atestilo.
  2. Retadreso.
  3. Aliaj manieroj kontakti lin aŭ ŝin.
 6. Tradukado/interpretado. Laŭ sekvaj ebloj:
  1. Zorgas la peranto.
  2. Estas alia esperantisto. Do: plena nomo, retadreso kaj aliaj manieroj kontakti.
  3. Estas engaĝiĝo de grupo/asocio/klubo. Do: nomo kaj maniero kontakti ilin.
 7. Listo de la teamanoj (plenaj nomoj laŭ la loka kutimo).
 8. Komentoj

↑ Supren

Kontaktoj por helpi sidejojn trovi perantojn

한국어정유로unika@civiencia.io
日本語青遠ニカunika@civiencia.io
EspañolVicentevmanzano@us.es
EsperantoVikoviko@civiencia.io

↑ Supren